BaP - EPAUP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Lokalita: Pardubice Dukla
Měřicí program: EPAUP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,8 2,8 2,9 2,9 4,0 4,0 1,7 1,7 2,7 2,7 3,0 2,8 4,0 11
2 3,0 2,9 2,9 2,0 2,0 2,3 2,3 3,6 3,6 2,8 3,6 9
3 2,4 2,4 1,4 1,4 1,8 1,8 1,0 1,0 1,3 1,3 1,5 2,4 10
4 0,5 0,5 0,1 0,1 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 10
5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 11
6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 10
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 10
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 10
9 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 0,2 0,7 10
10 0,7 0,2 0,2 0,5 0,5 3,5 0,6 3,0 3,0 3,5 3,5 1,7 3,5 11
11 1,0 1,0 6,8 6,8 3,1 3,1 1,5 1,5 0,8 3,7 2,9 6,8 10
12 0,6 0,6 1,8 1,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 1,8 10