Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
HHKB0
Detail
151036
ČHMÚ
(1540)
Hradec Králové-Brněnská
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
12,0 16,5 11,6 10,8 6,0 3,9 3,7 3,7 6,1 11,9 28,5 13,3 6,9 4,5 28,0 12,8 20,88 230
60 58 60 52 6,9 2,82 9
HHKS0
Detail
510146

(1677)
Hr.Král.-Sukovy sady
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
11,9 11,5 12,5 7,3 6,0 2,2 4,2 4,2 6,4 5,0 10,1 5,6 12,0 5,2 4,9 6,9 7,2 3,45 344
84 81 87 92 6,3 1,69 0