Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: HHKB0
Identifikace ISKO: 1540
Lokalita: Hradec Králové-Brněnská
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě: Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 041
Fax:.: 495 705 001
E-mail: martina.rejlova@chmi.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva, stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Data TK byla přesunuta od 9.12.2009 do 31.12.2010 z par 1 na par 0. Data PM10 byla přesunuta od 9.12.2009 do 12.8.2011 z par 1 na par 0. U Mn a Cu byla akreditace ukončena k 31.12.2010.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 1 Ano 1d/2d 01.01.2007 09.12.2009
1 1 V [vanad] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/2d 01.01.2011 20.12.2011
1 1 Cr [chrom] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/2d 01.01.2011 20.12.2011
1 1 Mn [mangan] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 1 Ano 1d/2d 01.01.2007 09.12.2009
1 1 Mn [mangan] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/2d 01.01.2004 20.12.2011
1 1 Fe [železo] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/2d 01.01.2011 20.12.2011
1 1 Co [kobalt] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/2d 01.01.2011 20.12.2011
1 1 Ni [nikl] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 1 Ano 1d/2d 01.01.2007 09.12.2009
1 1 Ni [nikl] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/2d 01.01.2004 20.12.2011
1 1 Cu [měd] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 1 Ano 1d/2d 01.01.2007 09.12.2009
1 1 Cu [měd] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/2d 01.01.2004 20.12.2011
1 1 Zn [zinek] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/2d 01.01.2011 20.12.2011
1 1 As [arsen] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 1 Ano 1d/2d 01.01.2007 09.12.2009
1 1 As [arsen] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/2d 01.01.2004 20.12.2011
1 1 Se [selen] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/2d 01.01.2011 20.12.2011
1 1 Cd [kadmium] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 1 Ano 1d/2d 01.01.2007 09.12.2009
1 1 Cd [kadmium] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/2d 01.01.2004 20.12.2011
1 1 Pb [olovo] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 1 Ano 1d/2d 01.01.2007 09.12.2009
1 1 Pb [olovo] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/2d 01.01.2004 20.12.2011
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033484
Fax:.: 241727935
E-mail: novakj@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033482
Fax:.: 241727935
E-mail: rychliks@chmi.cz