As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
HHKB0
Detail
151027
ČHMÚ
(1540)
Hradec Králové-Brněnská
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
2,2 2,5 1,4 1,1 2,2 0,8 0,6 1,1 1,9 2,5 2,7 2,0 1,4 1,2 2,2 1,7 1,86 230
60 58 60 52 1,1 2,66 9
HHKS0
Detail
510122

(1677)
Hr.Král.-Sukovy sady
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,4 0,2 0,2 0,6 0,8 0,4 0,3 0,4 0,6 0,4 0,7 0,5 0,3 0,6 0,4 0,5 0,4 0,24 344
84 81 87 92 0,4 1,65 0