SO2 - HKRYA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2010
Látka: SO2 - oxid siřičitý
Lokalita: Krkonoše-Rýchory
Měřicí program: HKRYA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: UV-fluorescence
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 4,9 3,3 3,1 5,9 6,5 10,8 7,0 14,7 10,6 6,8 9,5 11,6 11,6 7,2 4,0 7,6 9,8 2,7 2,7 13,3 10,3 6,1 5,4 4,3 11,2 8,0 10,6 5,3 4,1 3,2 4,6 7,3 14,7 31
2 5,6 4,3 3,2 4,7 9,0 14,3 7,5 6,4 8,4 17,6 12,5 7,4 5,4 4,6 4,3 4,0 12,4 7,1 2,3 3,6 3,2 3,9 2,7 2,5 2,0 3,3 2,1 6,1 17,6 27
3 2,8 3,3 2,5 2,1 2,9 4,5 2,2 7,4 9,1 12,0 6,8 3,5 2,2 1,3 2,1 1,4 3,8 5,5 4,9 3,0 1,4 4,0 4,5 2,9 4,6 1,7 1,3 1,9 1,8 3,7 12,0 29
4 2,0 2,3 2,2 2,4 1,3 1,3 1,8 2,6 1,5 3,1 2,5 1,6 0,6 1,2 2,0 1,4 3,1 16
5 1,0 1,0 1,3 0,4 0,5 1,1 1,3 1,1 1,6 0,9 1,4 1,9 1,2 1,0 0,7 0,6 0,9 0,8 0,4 0,4 0,3 0,7 0,5 1,2 2,9 1,7 1,7 2,6 2,9 1,2 2,3 1,2 2,9 31
6 1,7 0,9 1,0 1,8 2,9 2,5 2,1 0,6 1,0 1,5 1,3 0,7 0,5 0,4 0,6 0,8 3,0 0,6 4,8 1,5 1,5 1,6 1,2 1,7 1,2 1,5 1,7 2,0 4,9 3,0 1,7 4,9 30
7 1,9 3,6 2,4 2,5 2,1 2,0 2,7 6,3 7,1 6,2 3,4 3,4 4,8 2,8 2,8 2,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2,5 7,1 26
8 0,8 0,8 0,8 2,2 5,5 2,6 1,1 1,8 1,4 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,1 5,5 31
9 1,2 1,6 1,8 2,0 2,0 1,5 3,4 3,2 1,6 3,0 2,7 4,3 2,0 1,9 1,3 2,0 2,2 4,0 4,6 3,7 4,4 3,2 2,7 6,8 4,7 1,9 1,4 1,1 1,1 1,3 2,6 6,8 30
10 3,0 1,9 2,2 4,1 1,7 1,5 4,1 4,1 5,2 4,8 4,0 2,8 2,9 1,5 4,8 3,6 2,9 2,0 2,0 3,3 2,4 1,9 0,8 0,8 1,3 3,2 3,4 2,8 6,9 2,7 2,9 6,9 30
11 3,6 2,5 1,0 0,7 1,1 1,7 0,7 1,6 2,0 1,3 1,3 0,8 0,7 0,9 1,5 1,9 10,7 3,9 1,1 1,4 3,3 2,4 2,0 2,0 3,4 6,1 4,8 6,3 4,0 4,8 2,6 10,7 30
12 12,3 9,5 3,6 5,8 4,1 3,0 3,8 3,5 1,9 2,3 2,5 1,4 2,2 1,9 6,0 6,4 6,0 4,1 5,4 3,0 2,8 1,1 1,4 3,3 1,7 4,8 6,1 4,4 0,8 1,6 6,6 4,0 12,3 31