HKRY, Krkonoše-Rýchory

Stav v roce: 2010


Základní údaje
Kód lokality: HKRY
Název: Krkonoše-Rýchory
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Obec (ZÚJ): Žacléř
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
Ekosystémy: uvnitř ekosystému
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Hradec Králové-AIM
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
Fax:.: 495 705 001
E-mail: martina.cerna@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 39´ 37.579" sš 15° 51´ 0.324" vd
Nadmořská výška: 1001 m
Doplňující údaje
Terén: vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%)
Krajina: zelená plocha v intravilánu (park, lesopark)
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Stanice je umístěna 20m od Rýchorské boudy.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
HKRYA Automatizovaný měřicí program
HKRY0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:09.02.1994 Datum zániku: