BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Ústecký
Okres: Teplice
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
UTPMP
Detail
779700
ČHMÚ
(1777)
Teplice
Měření PAHs
GC-MS
Xm 3,8 2,9 1,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 1,6 0,8 2,7 1,2 1,54 117
mc 10 9 11 7 9 10 10 11 10 10 10 10 0,4 5,21 6