BaP - UTPMP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2010
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Lokalita: Teplice
Měřicí program: UTPMP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Ústecký
Okres: Teplice
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 4,4 2,4 2,4 3,3 3,3 6,2 6,2 4,4 4,4 0,8 3,8 6,2 10
2 0,8 2,3 2,3 1,9 1,9 3,1 3,1 6,0 6,0 2,9 6,0 9
3 0,5 0,5 2,5 2,5 0,3 0,3 2,0 2,0 1,1 1,1 0,9 1,3 2,5 11
4 0,9 0,4 0,4 0,6 0,6 0,2 0,3 0,9 7
5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 9
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 10
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 10
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 11
9 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,9 0,9 0,7 0,7 0,5 0,9 10
10 0,4 0,4 1,2 1,2 2,1 2,1 0,9 0,9 3,5 3,5 1,6 3,5 10
11 1,0 1,0 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 1,0 10
12 5,2 5,2 2,5 2,5 0,2 2,6 2,0 2,8 2,7 1,8 2,7 5,2 10