BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
LLIMP
Detail
336518
ČHMÚ
(1611)
Liberec-město
Měření PAHs
GC-MS
Xm 3,9 2,7 1,7 0,7 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 1,6 1,1 2,4 1,3 1,52 121
mc 10 9 11 10 10 10 10 11 10 10 10 10 0,5 4,43 0