BaP - LLIMP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2010
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Lokalita: Liberec-město
Měřicí program: LLIMP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,2 3,0 3,0 5,7 5,7 5,4 5,4 3,8 3,8 0,7 3,9 5,7 10
2 0,7 3,4 3,4 4,2 4,2 2,4 2,4 2,2 2,2 2,7 4,2 9
3 1,1 1,1 6,5 6,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 1,7 6,5 11
4 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 0,4 0,4 0,6 0,6 0,1 0,7 1,0 10
5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 10
6 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 10
7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 10
8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 11
9 0,5 0,5 0,3 0,3 0,6 0,6 0,5 0,2 0,5 0,5 0,4 0,6 10
10 0,3 0,3 2,7 2,7 2,8 2,8 0,9 0,9 1,5 1,5 1,6 2,8 10
11 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,4 1,4 1,5 1,5 1,1 1,5 10
12 3,0 3,0 2,2 2,2 1,3 1,3 3,0 3,0 2,7 2,7 2,4 3,0 10