Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 02.09.2011 09:40 SELČ


Základní údaje
Kód: EPAOA
Identifikace ISKO: 1418
Lokalita: Pardubice-Rosice
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob. Hradec Králové-AIM
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
Fax:.: 495 705 001
E-mail: martina.cerna@chmi.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva, stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
AMS umístěna ve volném terénu za sokolovnou vedle tenisových kurtů v Pardubicích - Rosicích. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 BZN [benzen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 TLN [toluen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 PXY [p-xylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 WV [rychlost větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2007
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2007
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 GLRD [sluneční záření] TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.01.1998 31.12.2004
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1998 28.02.2004
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1998 31.12.2004
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1998 31.12.2004
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1998 31.12.2004
1 1 BZN [benzen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1998 28.02.2002
1 1 BZN [benzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.03.2002 31.12.2004
1 1 TLN [toluen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1998 28.02.2002
1 1 TLN [toluen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.03.2002 31.12.2004
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.01.2005 20.01.2010
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1998 28.02.2002
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.03.2002 31.12.2004
1 1 OXY [o-xylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.01.2005 31.12.2009
1 1 OXY [o-xylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1998 28.02.2002
1 1 OXY [o-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.03.2002 28.02.2004
1 1 MXY [m-xylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.01.2005 31.12.2009
1 1 MXY [m-xylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1998 28.02.2002
1 1 MXY [m-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.03.2002 31.12.2004
1 1 PXY [p-xylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1998 28.02.2002
1 1 PXY [p-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.03.2002 31.12.2004
1 1 WV [rychlost větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1998 31.01.2004
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1998 31.12.2004
1 1 p [atmosférický tlak] APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 Ne 1h 01.01.2005 31.12.2006
1 1 p [atmosférický tlak] APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1998 31.01.2004
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1998 31.12.2004
1 1 GLRD [sluneční záření] TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ne 0 Ne 30min 01.10.1999 31.12.2004
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1998 31.12.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
Fax:.: 495 705 001
E-mail: martina.cerna@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
Fax:.: 495 705 001
E-mail: martina.cerna@chmi.cz