PXY - p-xylen

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Látka: PXY - p-xylen
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
EPAOA
Detail
200047
MÚPa
(1418)
Pardubice-Rosice
Automatizovaný měřicí program
GC-FID
Xm 0,6 1,3 1,3 1,1 0,8 1,3 1,3 1,0 1,9 2,4 1,9 2,5 8,3 4,0 1,0 1,5 1,37 361
mc 31 28 29 29 31 30 31 30 30 31 30 31 21.12. 5,7 1,0 2,58 2