Tab. I.4 Doporučené hodnoty WHO pro ochranu vegetace (WHO 2000)

Znečišťující
látka
Doba průměrování Vegetace Doporučená hodnota
NO2 kalendářní rok   30 µg.m-3
24 hodin   75 µg.m-3
SO2 rok a zimní období zemědělské plodiny 30 µg.m-3
rok a zimní období lesy a přírodní vegetace 20 µg.m-3
kalendářní rok lišejníky 10 µg.m-3
  Časový interval    
O3 AOT40, vypočten z 1h hodnotv období květen–červenec zemědělské plodiny 6 000 µg.m-3.h
AOT40, vypočten z 1h hodnotv období duben–říjen lesy 20 000 µg.m-3.h
AOT40, vypočten z 1h hodnotv období květen–červenec přírodě blízké ekosystémy 6 000 µg.m-3.h