PŘÍLOHA IV
PLOŠNÉ MAPY AEROSOLOVÝCH ČASTIC POUŽÍVANÉ DO ROKU 2016

 


Obr. 1 Zobrazení plošných map PM10 a PM2,5 v barevné škále používané v Ročenkách znečištění ovzduší ČR do roku 2016