Celková redakce ročenky:

   L. Baláková

I. ÚVOD

   L. Baláková, B. Kotlík, J. Sládeček, L. Vlasáková

II. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

   P. Machálek, M. Modlík

III. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY

   H. Škáchová, O. Vlček

IV. KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

   L. Baláková, V. Bäumelt, A. Holubová Šmejkalová, J. Horálek, I. Hůnová, B. Krejčí, M. Modlík,
   H. Plachá, M. Schreiberová, R. Skeřil, J. Sládeček, M. Váňa

V. AGLOMERACE

   L. Baláková, J. Brzezina, B. Krejčí, P. Machálek, R. Skeřil, J. Sládeček, H. Škáchová, V. Volná

VI. SMOGOVÝ VAROVNÝ A REGULAČNÍ SYSTÉM

   H. Škáchová, O. Vlček

VII. OBLASTI S PŘEKROČENÍM IMISNÍCH LIMITŮ

   M. Schreiberová

VIII. EVROPSKÝ KONTEXT

   J. Horálek, M. Váňa

IX. ATMOSFÉRICKÁ DEPOZICE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

   V. Bäumelt, I. Hůnová, P. Kurfürst

X. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

   E. Krtková, B. Ondrušová

XI. HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

   P. Machálek, V. Novák, J. Sládeček

XII. TVORBA MAP ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

   J. Horálek

Příloha I - Podrobná specifikace prezentovaných imisních map

   J. Horálek, M. Schreiberová

Příloha II - Ovlivnění měření na stanic

   V. Novák, Š. Rychlík, J. Schovánková

Příloha III - Koncentrační růžice pro aglomerace Praha, Brno a O/K/F-M

   L. Baláková, Z. Chromcová

Příloha IV - Plošné mapy aerosolových částic v barevné škále používané v Ročenkách
znečištění ovzduší na území České republiky do roku 2016

   M. Schreiberová

Překlad:

   V. Dvořák

Technická spolupráce, odborné konzultace:

   I. Hůnová, J. Macoun, V. Novák, P. Novotný, H. Plachá, J. Schovánková, J. Sládeček,
R. Srněnský, F. Šopko, A. Valeriánová, O. Vlček