Hodnocení hydrologických předpovědí 2015

Vyhodnocení veřejně dostupně na webu Vliv vynásobení předpovědi zvoleným koeficientem Optimalizace poměru False Alarm / Miss Hydrologické předpovědi na poklesových fází vln Časový vývoj úspěšnosti předpovědí

Optimalizace úspěšnosti předpovědi vynásobením hydrologické předpovědi
Tohle je spíš takový experiment, než seriózní hodnocení. Zkusil jsem vynásobit předpovědi různě velkým koeficientem v rozmezí 0,6 - 1,9 a upravené předpovědi vyhodnotit kategoriální metodou tedy rozdělením do skupin HIT/MISS/FALSE ALARM. Hodnoceným jevem bylo opět překročení 1.SPA za podmínky, že poslední pozorovaný průtok je menší než 1.SPA (tzn. pouze předpovědi na vzestupu povodně). Následně se vybral ten koeficient, při kterém měl počet v kategorii HIT největší podíl na celkovém počtu všech kategorií (ukazatel CSI = HIT/(HIT + MISS + FALSE ALARM).

VÝSLEDKY: Většina stanic má největší podíl předpovědí v kategorii HIT při minimální nebo žádné korekcí tzn. koeficient 0,9 - 1,1 (prakticky stejné předpovědi jako ty reálně vydané). V mapě jsou vyznačeny čtverečkem. Tak u třetiny stanic by se zvýšil podíl předpovědí HIT, kdyby se každá předpověď vynásobila koeficientem 1,2 a vyšším. Koeficient vyšší než 1,5 měly stanice Horní Staré Město, Předlánce, Stará Role, Krnov Opavice. Jsou to ovšem stanice, kde je k dispozici relativně málo předpovědí do povodňových stavů a tak statistika je nejistá. U vynásobení vyšším koeficientem logicky dochází k nárůstu falešných alarmů, někde je nárůst ze hranici únosnosti např. Stará Role, Horní Staré město. Jinde je nárůst rozumný (Višňová, Předlánce, Němětice).Obrázek: Koeficient přenásobení předpovídané kulminace, který by maximalizoval podíl předpovědí HIT (max. ukazatel CSI)Obrázek: všechny stanice - vliv koeficientu přenásobení předpovídané kulminace na úspěšnost předpovědí


Obrázek: Horní Staré město - vliv koeficientu přenásobení předpovídané kulminace na úspěšnost předpovědí


Obrázek: Bydžov - vliv koeficientu přenásobení předpovídané kulminace na úspěšnost předpovědí


Obrázek: Lenora - vliv koeficientu přenásobení předpovídané kulminace na úspěšnost předpovědí


Obrázek: Němětice - vliv koeficientu přenásobení předpovídané kulminace na úspěšnost předpovědí


Obrázek: Stará Role - vliv koeficientu přenásobení předpovídané kulminace na úspěšnost předpovědí


Obrázek: Ústí nad Labem - vliv koeficientu přenásobení předpovídané kulminace na úspěšnost předpovědí


Obrázek: Višňová - vliv koeficientu přenásobení předpovídané kulminace na úspěšnost předpovědí


Obrázek: Předlánce - vliv koeficientu přenásobení předpovídané kulminace na úspěšnost předpovědí