Hydrologické suchoPrůtoky - aktuální stav (current streamflow)

Průtoky – vyhodnocení vodnosti (streamflow long-term evaluation)

V případě vodních toků je za sucho považována situace, kdy průtok poklesne pod kritickou mez, kterou je hodnota tzv. 355denního průtoku Q355 . Jedná se o průtok, který je v dlouhodobém průměru dosažen či překročen po 355 dní v roce. Za stav sucha jsou tedy označena přibližně 3% nejméně vodných dní.

Podrobnější hodnocení průtoků s využitím charakteristik M-denní vody, měsíčních průměrů a křivky překročení.Podzemní vody (groundwater - measured data)

Mělké vrty a prameny – týdenní vyhodnocení (shallow boreholes and springs – weekly evaluation)

Mělké a hluboké vrty a prameny – měsíční hodnocení (Deep and shallow boreholes and springs – monthly evaluation)

Aktuální úroveň hladiny mělkých a hlubokých vrtů. Za sucho je považována situace, kdy hladina poklesne pod 85% měsíční kvantil.

Hodnocení stavu mělkých vrtů a pramenů podle zařazení na týdenní křivku překročení. Hodnocení je prováděno jak pro jednotlivé objekty, tak souhrnně pro skupiny povodí III. řádu.

Hodnocení stavu mělkých a hlubokých vrtů a pramenů podle zařazení na měsíční křivku překročení. Hodnocení je prováděno jak pro jednotlivé objekty, tak souhrnně pro dílčí povodí (mělké vrty a prameny), resp. skupiny hydrogeologických rajonů (hluboké vrty).Nasycení půdy (soil saturation as a factor of direct runoff generation)

Množství vody ve sněhové pokrývce (snow water equivalent)

Hodnocení nasycení půdy z hlediska rizika vzniku potenciálního rychlého odtoku z krajiny. Účelem hodnocení není identifikace stavu sucha v půdě, ale spíše vyhodnocení aktuálního zaplnění retenční kapacity půdy z pohledu jeho vlivu na odtokový proces při následujících srážkách.

Aplikace je provozována pouze v konvektivní sezóně (duben–říjen).

Stav sucha pro množství sněhových zásob není definován. Tání sněhu je však v našich podmínkách hlavním zdrojem doplňování zásob vody v půdě a zásob podzemních vod. Při nedostatku sněhu nejsou tyto zásoby dostatečně doplněny a v závislosti na průběhu srážek v jarním a letním období může tento negativní efekt přetrvat v průběhu celé letní poloviny roku.

Hodnocení probíhá při výskytu sněhové pokrývky v období listopad–duben.Zpět na úvodní stránku