Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Nové výstrahy a zprávy

Přehled výstražných zpráv ČHMÚ - Systém integrované výstražné služby (SIVS) Přehled výstražných zpráv ČHMÚ - Systém integrované výstražné služby (SIVS)

Hydrologické předpovědi Hydrologické předpovědi

Aktuální informace - vodnosti na tocích

Na této stránce jsou k dispozici porovnání aktuálních průtoků s dlouhodobými pozorováním a s charakteristikami hydrologického režimu řek v období 1991 - 2020. Aktuální výstražné informace k hydrologickému suchu jsou na stránkách hamr.chmi.cz. Starší verze stránek s vodnostmi toků je k dispozici zde.

Kategorie vodnosti toků Pravděpodobnost překročení Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru M - denní průtok
Poslední aktualizace dat:
kategorie vodnosti tokůbez vlivu sezónys vlivem sezóny
výrazně nadnormální vodnost
nadnormální vodnost
normální vodnost
podnormální vodnost
sucho
extrémní sucho
data nejsou k dispozici zámrz řeky
Referenční stanice pro výstrahy :     Ostatní: