Nalezli jste radiosondu?V ČR jsou pro měření vertikálních profilů atmosféry používány 2 základní typy radiosond:


Standardní radiosondyOzonové sondy
Standardní radiosondy


Standardní meteorologické radiosondy jsou vypouštěny za účelem měření tlaku, teploty, vlhkosti a rychlosti a směru větru ve volné atmosféře. Balón naplněný vodíkem nese meteorologickou sondu do výšky nad 30 km a veškerá data jsou okamžitě přenášena radiovým spojením na stanici, která radiosondu vypustila. Ve výšce kolem 33 km, kde je překonána mez roztažnosti materiálu balónu, ten praskne a sonda s jeho zbytky padá zpět na zem.


Radiosondy jsou určeny převážně pro jednorázové použití, protože jejich velmi přesná čidla nejsou odolná proti mechanickému poškození, ke kterému při dopadu často dochází. Přesto jistá část radiosond celý tento proces bez poškození přežije a je možné, po důkladné kontrole, je opětovně použít. Proto má ČHMÚ zájem o získání spadlých radiosond zpět, pokud od data použití, uvedeného na nálezním lístku umístěném na radiosondě, neuplynuly více než 3 měsíce. Na nálezním lístku jsou rovněž uvedeny stručné pokyny pro nálezce.


Pokud radiosonda nevykazuje zjevné známky poškození, jak je uvedeno na připojených ilustracích níže, zašlete prosím ČHMÚ na e-mail nalez.sondy@chmi.cz svou poštovní adresu a číslo účtu, kam vám bude posléze zasláno nálezné. Na Vaši adresu bude doručena speciální transportní krabička, kterou spolu s radiosondou následně zašlete ČHMÚ na jeho náklady. Podrobné instrukce pro manipulaci se sondou a odeslání odpovědní zásilky budou obsaženy v doručené krabičce. Za funkční radiosondu doručenou v námi dodané transportní krabičce zašle ČHMÚ na účet odesilatele nálezné ve výši 250 Kč do 3 měsíců od doručení.


Pokud si nejste jisti využitelností nalezené radiosondy, kontaktujte nás prosím na email výše, detaily s Vámi domluvíme formou emailové nebo telefonické konzultace.


V případě poškození se sondou nakládejte jako s běžným elektronickým odpadem. Zbytky balonu patří do směsného odpadu, plastový odvíječ z hrdla balonu se závěsnou šňůrkou do plastů.


Sondy bez nálezního lístku nejsou majetkem ČHMÚ a nejsou jím tedy ani sbírány k dalšímu použití. Nálezné za radiosondy se vyplácí pouze na účty vedené v Česku.
Sondy vhodné k vrácení a dalšímu použití:
Sondy nevhodné k vrácení a dalšímu použití (sonda je zjevně poškozena, nebo byla nalezena ve vodě/blátě):


V souladu s legislativní úpravou oblasti zpracování Vašich osobních údajů Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů pro účel zpracování nalezení a vrácení meteorologických radiosond, případně ozónosond. Jakékoliv dotazy z oblasti zpracování Vašich osobních údajů zasílejte prosím písemně na adresu našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@chmi.cz.


Podrobnosti o zpracování Vašich osobních údajů a o uplatnění Vašich práv naleznete na našich webových stránkách na odkazu:
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/ruzne/GDPR/b-Informace_o_zpracovani_osobnich_udaju_verze_12072021.pdf


a na odkazu:
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/ruzne/GDPR/d-Nalezitosti_pro_uplatneni_prav_verze_12072021.pdf.
Ozonové sondy


ČHMÚ rovněž používá sondy určené k měření ozonu, které jsou vybaveny padákem a ozonová čidla jsou umístěna v ochranném polystyrenovém obalu. Tyto sondy lze ve většině případů použít k dalšímu měření. Pokud naleznete ozonovou sondu, následujte instrukce napsané na štítku připevněném k polystyrenovému obalu. Za zaslání nalezené ozonové sondy poskytuje ČHMÚ odměnu 1000 Kč do 3 měsíců po doručení.


Nálezné za ozonové sondy se vyplácí pouze na účty vedené v Česku.