Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení klimatické změny

Období: -

Projekt PERUN je zaměřen na výzkum klimatických extrémů, sucha a důsledků jeho prohlubování v České republice. Garantem projektu je Ministerstvo životního prostředí a kromě ČHMÚ jsou řešiteli projektu Česká geologická služba, Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. a PROGEO, s. r. o.

Oddělení: Oddělení podzemních vod Oddělení klimatické změny

Odkaz: https://www.perun-klima.cz/

Období: 31.12.2006 - 30.12.2011

Cílem projektu je zpřesnit a aktualizovat scenáře vývoje klimatu na území ČR do období 2050, upřesnit předpokládané dopady klimatické změny na sektory vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a podpořit opatření na řešení změny klimatu a snižování rizik jejich dopadů.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení povrchových vod Oddělení aplikované hydrologie Oddělení klimatické změny Oddělení meteorologie a klimatologie Hradec Králové Úsek meteorologie a klimatologie

Odkaz: