Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení hydrologických předpovědí

Období: 30.4.2005 - 30.12.2010

Spolupráce na grantovém projektu VaV  1D/1/5/05 Vývoj metod predikce stavů sucha a povodňových situací na základě infiltračních a retenčních vlastností půdního pokryvu ČR.

Oddělení: Oddělení hydrologických předpovědí

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2009

Koordinace a řešení mezinárodního výzkumného projektu ?Operationelles Hochwassermanagement in großräumigen Extremsituationen am Beispiel der Mittleren Elbe? (Operativní řízení dalekosáhlých povodňových situací na příkladu středního Labe) ve spolupráci s Univerzitou v Karlsruhe v rámci programu RIMAX (Risikomanagement extremer Hochwasserereignise)

Oddělení: Oddělení hydrologických předpovědí

Odkaz:

Období: 30.6.2007 - 30.12.2012

Koordinace a řešení grantového projektu VaV SP/1c4/16/07 "Výzkum a implementace nových nástrojů pro předpovědi povodní a odtoku v rámci zabepečení hlásné a předpovědní povodňové služby v ČR"

Oddělení: Oddělení hydrologických předpovědí

Odkaz: