Informace o kvalitě ovzduší v ČR

SVRS – pomocná tabulka pro vyhlašování a odvolávání smogových situací an regulací

Informace o právě vyhlášených situacích naleznete zde

Aktualizováno: 26.05.2024 16:24 UTC

PM10 ►SO2◄ NO2 O3

Oblasti SVRS pro SO₂
►Aglomerace Praha◄ Zóna Střední Čechy Jihočeský kraj Plzeňský kraj Zóna Severovýchod Zóna Severozápad Kraj Vysočina Jihomoravský kraj bez agl. Brno Aglomerace Brno Zóna Střední Morava Zóna Moravskoslezsko Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
Situace Bez situace Bez situace Bez situace Bez situace Bez situace Bez situace Bez situace Bez situace Bez situace Bez situace Bez situace Bez situace
Upozornění --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

SO₂(oxid siřičitý) - Aglomerace Praha

   
Stanice Vyhlášení Odvolání h:
Kód Název Vlastník Rostoucí trendy - jen informativní** konc. > 250 konc. > 500 Klesající trendy - jen informativní*** konc. < 250 konc. < 500  
 
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady ČHMÚ - - - - > 48 hod > 48 hod
ALIBA Praha 4-Libuš ČHMÚ - - - - > 48 hod > 48 hod
Počet stanic 0/2 0/2 0/2 0/2 2/2 2/2
1h průměry SO2. Čas je v UTC a odpovídá konci intervalu, za který je koncentrace průměrována.
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -45 -46 -47 -48 -49  
26.05. 16:00 26.05. 15:00 26.05. 14:00 26.05. 13:00 26.05. 12:00 26.05. 11:00 26.05. 10:00 26.05. 09:00 26.05. 08:00 26.05. 07:00 26.05. 06:00 26.05. 05:00 26.05. 04:00 26.05. 03:00 26.05. 02:00 26.05. 01:00 26.05. 00:00 25.05. 23:00 25.05. 22:00 25.05. 21:00 25.05. 20:00 25.05. 19:00 25.05. 18:00 25.05. 17:00 25.05. 16:00 25.05. 15:00 25.05. 14:00 25.05. 13:00 25.05. 12:00 25.05. 11:00 25.05. 10:00 25.05. 09:00 25.05. 08:00 25.05. 07:00 25.05. 06:00 25.05. 05:00 25.05. 04:00 25.05. 03:00 25.05. 02:00 25.05. 01:00 25.05. 00:00 24.05. 23:00 24.05. 22:00 24.05. 21:00 24.05. 20:00 24.05. 19:00 24.05. 18:00 24.05. 17:00 24.05. 16:00 24.05. 15:00  
 
1,3 1,3 →     1,3 1,3 → 1,3 1,3 ↘ 3,2 3,2 → 3,2 3,2 ↗ 1,3 1,3 ↘ 4,0 4,0 ↗ 1,3 1,3 ↘ 2,9 2,9 → 3,5 3,5 ↗ 1,3 1,3 → 1,3 1,3 ↘ 3,2 3,2 → 3,2 3,2 ↗ 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 ↘ 2,9 2,9 → 2,9 2,9 → 3,5 3,5 → 3,5 3,5 ↗ 1,3 1,3 → 1,3 1,3 →     1,3 1,3 → 1,3 1,3 ↘ 3,2 3,2 → 2,9 2,9 ↗ 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 ↘ 3,7 3,7 → 3,7 3,7 → 2,9 2,9 → 3,2 3,2 → 2,9 2,9 ↗ 1,3 1,3 ↘ 2,9 2,9 ↗ 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 ↘ 3,2 3,2 ↗ 1,3 1,3 ↘ 3,2 3,2 ↗ 1,3 1,3 →     2,7 2,7 → 3,2 3,2 →
1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 →     1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 →     1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 ↘ 4,0 4,0 ↗ 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 → 1,3 1,3 →


  • * Pokud ještě není vyhlášena smogová situace (regulace) má být posouzeno jejich vyhlášení. Detaily viz podrobná legenda.
  • ** Pro stanici je uveden aktuální počet hodin s nepřetržitě rostoucími trendy klouzavých 1h průměrů SO₂. Počítá se od doby, kdy 1h průměr přesáhl hodnotu 200µg/m³. Detaily viz podrobná legenda.
  • *** Pro stanici je uveden aktuální počet hodin s nepřetržitě klesajícími trendy klouzavých 1h průměrů SO₂. Počítá se pouze, pokud před prvním poklesem přesahoval 1h průměr hodnotu 200µg/m³. Detaily viz podrobná legenda.

Legenda

   Barva    Popis
Překročení informativní prahové hodnoty 250 µg/m³
Překročení regulační prahové hodnoty 500 µg/m³
Bez překročení
Chybějící data


Poznámky

Smogová situace se pro dané území vyhlašuje v případě, že

  • alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území překročila průměrná hodinová koncentrace NO2 informativní prahovou hodnotu 250 µg.m⁻³ ve třech po sobě následujících hodinách
  • a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace nepředpokládá během následujících 24 hodin pokles koncentrace pod příslušnou informativní prahovou hodnotou (tzn., alespoň na jedné stanici jsou ve výhledu 24 hodin očekávány koncentrace překračující informativní prahovou hodnotou; nemusí se přitom jednat o stejnou stanici, na níž došlo k překročení informativní prahové hodnoty v době vyhlášení).

Varování pro veřejnost se pro dané území vyhlašuje v případě, že alespoň na jedné stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území překročila průměrná hodinová koncentrace SO2 regulační prahovou hodnotu 500 µg.m⁻³ ve třech po sobě následujících hodinách. Při vyhlašování varování pro SO2 se nezohledňuje očekávaný vývoj koncentrací. Pokud jsou ve stejnou dobu splněny podmínky pro vyhlášení varování i regulace (viz níže), vyhlásí se pouze regulace.

Regulace se pro dané území vyhlašuje v případě, že

  • alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro úroveň znečištění v daném území (resp. všech stanicích, pokud jsou pro danou oblast reprezentativní právě 2) překročila hodinová průměrná koncentrace SO2regulační prahovou hodnotu 500 µg.m⁻³ ve třech po sobě následujících hodinách.
  • a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace nepředpokládá během následujících 24 hodin pokles koncentrace pod regulační prahovou hodnotu (tzn. alespoň na polovině stanic (resp. 2 ze 2) jsou ve výhledu 24 hodin očekávány koncentrace překračující regulační prahovou hodnotu; nemusí se přitom jednat o stejné stanice, na nichž došlo k překročení regulační prahové hodnoty v době vyhlášení)

Odvolání regulace, smogové situace a varování

  • Regulace, smogová situace a varování se pro dané území odvolávají, pokud na žádné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň znečištění v daném území není překročena příslušná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin (tj. 1hodinová průměrná koncentrace je nižší než příslušná prahová hodnota alespoň ve dvanácti po sobě následujících hodinách) a na základě meteorologické předpovědi není v průběhu následujících 24 hodin očekáváno opětovné překročení příslušné prahové hodnoty (tzn., na všech stanicích jsou ve výhledu 24 hodin očekávány koncentrace pod odpovídající prahovou hodnotou).
  • Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny (tj. 1hodinová průměrná koncentrace je nižší než příslušná prahová hodnota alespoň ve třech po sobě následujících hodinách) v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je v průběhu následujících 24 hodin téměř vyloučeno opětovné překročení příslušné prahové hodnoty.