Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: MG Odra Gas - Acetylenka
NACE: 201100
Ulice, č.p./č.o.:
PSČ, Obec: 719 00 Ostrava
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 47´ 4.475" sš 18° 18´ 21.098" vd
Emise [t]
těkavé organické látky (VOC) 3,711
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]:
Paliva ze spalovacích procesů
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
6.10. Výroba acetylenu mokrou metodou