Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: AFEED, a.s. - středisko VKS Opava
NACE: 109100
Ulice, č.p./č.o.: Otická 2902/39
PSČ, Obec: 746 01 Opava
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 55´ 51.187" sš 17° 53´ 33.528" vd
Adresní místo (ADM): 27120139
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 0,103
oxidy dusíku 0,239
oxid uhelnatý 0,006
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 2,2
Paliva ze spalovacích procesů
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
11.b. Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), jejichž roční emise překračují hodnoty uvedené v kódech 11.1. až 11.9.