Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: LAKUM - KTL, a.s. - Frýdlant nad Ostravicí
NACE: 256100
Ulice, č.p./č.o.: Ostravská 384
PSČ, Obec: 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 36´ 6.490" sš 18° 21´ 27.021" vd
Adresní místo (ADM): 20591233
Emise [t]
oxidy dusíku 0,297
oxid uhelnatý 1,611
organické látky vyjádřené jako TOC 0,022
těkavé organické látky (VOC) 2,057
zinek a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Zn 0,001908000
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 0,4
Paliva ze spalovacích procesů
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Paliva pro technologie
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.4.a. Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem
2.6. Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m3za den
4.12.a. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní
9.11. Nanášení práškových plastů
9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší