Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: ŽDB DRÁTOVNA a.s. provoz Ocelové kordy
NACE: 243400
Ulice, č.p./č.o.: Bezručova 300
PSČ, Obec: 735 81 Bohumín
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 53´ 44.789" sš 18° 21´ 27.625" vd
Adresní místo (ADM): 18833471
Emise [t]
oxidy dusíku 0,000
oxid uhelnatý 0,000
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 0,5
Paliva ze spalovacích procesů
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.4.a. Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem