Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: Smurfit Kappa Czech s.r.o. - Morava Paper
NACE: 172100
Ulice, č.p./č.o.: 222
PSČ, Obec: 747 41 Hradec nad Moravicí
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 51´ 8.715" sš 17° 50´ 42.732" vd
Adresní místo (ADM): 27363856
Emise [t]
oxid siřičitý 0,008
oxidy dusíku 0,575
oxid uhelnatý 0,189
těkavé organické látky (VOC) 9,936
sírovodík 0,000000
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 25,2
Paliva ze spalovacích procesů
bioplyn
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
7.10. Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod kód 7.9.