Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. - Válcovna drátů a jemných profilů
NACE: 241010
Ulice, č.p./č.o.: Průmyslová 1000
PSČ, Obec: 739 61 Třinec
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 41´ 17.321" sš 18° 38´ 50.029" vd
Adresní místo (ADM): 25263188
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 16,205
oxid siřičitý 37,066
oxidy dusíku 48,677
oxid uhelnatý 21,751
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]:
Paliva ze spalovacích procesů
Paliva pro technologie
jiné plyny z ocelářského průmyslu (např. konvertorový plyn)
koksárenský plyn
vysokopecní plyn
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Přehled vyjmenovaných zdrojů
4.12.a. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní
4.13. Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW
4.4.a. Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě do 10 t včetně zpracované oceli za hodinu
4.4.b. Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě více než 10 t zpracované oceli za hodinu