Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. - Ocelárenská výroba
NACE: 241010
Ulice, č.p./č.o.: Průmyslová 1000
PSČ, Obec: 739 61 Třinec
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 41´ 17.321" sš 18° 38´ 50.029" vd
Adresní místo (ADM): 25263188
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 17,922
oxid siřičitý 108,999
oxidy dusíku 100,309
oxid uhelnatý 16 522,822
rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,000000000
polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,000000067589
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]:
Paliva ze spalovacích procesů
Paliva pro technologie
koks
koksárenský plyn
vysokopecní plyn
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Přehled vyjmenovaných zdrojů
4.3.1. Výroba oceli - Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem
4.3.3. Kyslíkové konvertory
4.3.4. Elektrické obloukové pece
4.3.5. Výroba oceli - Pánvové pece