Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: Veolia Průmyslové Služby ČR, a.s. - Teplárna Dolu ČSM
NACE: 351300
Ulice, č.p./č.o.: 1077
PSČ, Obec: 735 34 Stonava
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 49´ 1.013" sš 18° 32´ 53.481" vd
Adresní místo (ADM): 25894765
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 1,899
oxid siřičitý 48,605
oxidy dusíku 44,944
oxid uhelnatý 12,174
amoniak 0,154
oxid uhličitý 48 064,145
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 116,7
Paliva ze spalovacích procesů
černé uhlí prachové
degazační plyn
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
1.2.a. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně