Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: ROCKWOOL, a.s., výrobní závod Bohumín
NACE: 239900
Ulice, č.p./č.o.: Cihelní 769
PSČ, Obec: 735 31 Bohumín
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 54´ 22.294" sš 18° 22´ 19.625" vd
Adresní místo (ADM): 27116093
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 15,030
oxid siřičitý 142,175
oxidy dusíku 64,177
oxid uhelnatý 2,877
těkavé organické látky (VOC) 13,293
amoniak 39,064
formaldehyd 0,692000
fenol 0,705000
fluor a jeho anorg.sloučeniny, vyjádřené jako F 0,061000
sírovodík 0,110000
plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 0,654000
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 1,1
Paliva ze spalovacích procesů
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Paliva pro technologie
koks
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
11.b. Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), jejichž roční emise překračují hodnoty uvedené v kódech 11.1. až 11.9.
5.8. Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích
5.9. Výroba kompozitních nerostných vláken s použitím organických pojiv