Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: TAMEH Czech s.r.o. - Teplárna společnosti
NACE: 353010
Ulice, č.p./č.o.: Vratimovská 689/117
PSČ, Obec: 719 00 Ostrava
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 47´ 43.394" sš 18° 18´ 20.349" vd
Adresní místo (ADM): 3236111
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 25,963
oxid siřičitý 1 538,856
oxidy dusíku 888,145
oxid uhelnatý 319,720
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 1440,9
Paliva ze spalovacích procesů
černé uhlí prachové
degazační plyn
koksárenský plyn
vysokopecní plyn
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Paliva pro technologie
koksárenský plyn
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
11.b. Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), jejichž roční emise překračují hodnoty uvedené v kódech 11.1. až 11.9.
3.2. Rozmrazovny s přímým procesním ohřevem