Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: Brembo Czech s.r.o.
NACE: 293200
Ulice, č.p./č.o.: Na Rovince 875
PSČ, Obec: 720 00 Ostrava
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 46´ 5.451" sš 18° 15´ 56.799" vd
Adresní místo (ADM): 27591379
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 0,828
oxid siřičitý 0,022
oxidy dusíku 19,465
oxid uhelnatý 29,516
těkavé organické látky (VOC) 0,423
silné anorganické kyseliny 0,061000
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]:
Paliva ze spalovacích procesů
Paliva pro technologie
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Přehled vyjmenovaných zdrojů
4.10. Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin o celkové projektované kapacitě větší než 50 kg za den
4.12.b. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně větší než 30 m3 (vyjma oplachu)
4.13. Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW
4.8.1. Výroba nebo tavení neželezných kovů, slévání slitin, přetavování produktů, rafinace a výroba odlitků - Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem
4.8.2. Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů