Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: Liberty Ostrava a.s. - závod 14-Válcovny
NACE: 241010
Ulice, č.p./č.o.: Vratimovská 689/117
PSČ, Obec: 719 00 Ostrava
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 47´ 43.394" sš 18° 18´ 20.349" vd
Adresní místo (ADM): 3236111
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 4,360
oxid siřičitý 36,960
oxidy dusíku 73,010
oxid uhelnatý 12,900
organické látky vyjádřené jako TOC 1,618
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]:
Paliva ze spalovacích procesů
Paliva pro technologie
jiné plynné palivo
koksárenský plyn
vysokopecní plyn
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Přehled vyjmenovaných zdrojů
4.4.b. Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě více než 10 t zpracované oceli za hodinu