Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: Liberty Ostrava a.s. - závod 13-Ocelárna
NACE: 241010
Ulice, č.p./č.o.: Vratimovská 689/117
PSČ, Obec: 719 00 Ostrava
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 47´ 43.394" sš 18° 18´ 20.349" vd
Adresní místo (ADM): 3236111
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 118,645
oxid siřičitý 34,253
oxidy dusíku 357,890
oxid uhelnatý 53,028
polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,000002509000
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]:
Paliva ze spalovacích procesů
Paliva pro technologie
koksárenský plyn
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Přehled vyjmenovaných zdrojů
3.1.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně
4.3.1. Výroba oceli - Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem
4.3.2. Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem
4.3.5. Výroba oceli - Pánvové pece