Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: Liberty Ostrava a.s. - Provoz 65 - Zinkovna
NACE: 241010
Ulice, č.p./č.o.: Vratimovská 689/117
PSČ, Obec: 719 00 Ostrava
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 47´ 43.394" sš 18° 18´ 20.349" vd
Adresní místo (ADM): 3236111
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 0,061
zinek a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Zn 0,032000002
plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 0,254000
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]:
Paliva ze spalovacích procesů
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
4.12.a. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní
4.17. Žárové pokovování zinkem