Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: BorsodChem MCHZ, s.r.o.
NACE: 201490
Ulice, č.p./č.o.: Chemická 2039/1
PSČ, Obec: 709 00 Ostrava
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 50´ 4.926" sš 18° 13´ 56.101" vd
Adresní místo (ADM): 25192264
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 1,308
oxid siřičitý 0,130
oxidy dusíku 27,286
oxid uhelnatý 0,000
těkavé organické látky (VOC) 0,038
amoniak 0,356
benzen 0,034000
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 12,0
Paliva ze spalovacích procesů
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Paliva pro technologie
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
1.2.a. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
2.6. Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících odpadní vody v množství větším než 50 m3za den
3.1.b. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW
6.17. Výroba kyseliny dusičné a jejích solí
6.25. Skladování petrochemických výrobků a kapalných těkavých organických látek o objemu větším než 1000 m3 nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče větším než 10 000 m3 a manipulace (není určeno pro automobilové benziny)