Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: Moravskoslezské cukrovary s.r.o. - odštěpný závod Opava
NACE: 108100
Ulice, č.p./č.o.: Vávrovická 273/87
PSČ, Obec: 747 07 Opava
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 57´ 42.149" sš 17° 52´ 9.627" vd
Adresní místo (ADM): 24368253
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 16,601
oxid siřičitý 164,657
oxidy dusíku 46,051
oxid uhelnatý 69,226
organické látky vyjádřené jako TOC 8,020
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 56,1
Paliva ze spalovacích procesů
černé uhlí tříděné
jiný druh biomasy
Paliva pro technologie
bioplyn
černé uhlí tříděné
koks
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
3.1.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně
5.1.5. Výroba vápna v šachtových a jiných pecích
7.2. Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně rostlinných surovin o celkové projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší