Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: ŽDB DRÁTOVNA a.s provoz TPD
NACE: 243400
Ulice, č.p./č.o.: Bezručova
PSČ, Obec: 735 81 Bohumín
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 53´ 44.789" sš 18° 21´ 27.625" vd
Adresní místo (ADM): 18833471
Emise [t]
oxidy dusíku 8,037
oxid uhelnatý 14,464
zinek a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Zn 0,012000000
plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 1,002000
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 5,8
Paliva ze spalovacích procesů
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Paliva pro technologie
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
3.1.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně
4.12.a. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní
4.12.b. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně větší než 30 m3 (vyjma oplachu)
4.17. Žárové pokovování zinkem