Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: Plzeňský Prazdroj, a.s., Pivovar Radegast Nošovice
NACE: 110500
Ulice, č.p./č.o.:
PSČ, Obec: 739 51 Nošovice
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 39´ 40.188" sš 18° 25´ 40.208" vd
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 0,265
oxid siřičitý 3,372
oxidy dusíku 4,147
oxid uhelnatý 3,398
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 32,5
Paliva ze spalovacích procesů
bioplyn
nafta
topné oleje nízkosirné (obsah síry více než 0,1% a max. do 1 % vč.)
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Paliva pro technologie
bioplyn
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
1.2.a. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
2.7. Čistírny odpadních vod s celkovou projektovanou kapacitou pro 10 000 a více ekvivalentních obyvatel
7.2. Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně rostlinných surovin o celkové projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší