Informace o provozovně

Rok: 2018

Aktualizováno: 06.03.2021 11:51 SEČ


Základní údaje
Název: KOMTERM Morava, s. r. o. - Energetika Kopřivnice
NACE: 353010
Ulice, č.p./č.o.: Areál Tatry 1446/3
PSČ, Obec: 742 21 Kopřivnice
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 36´ 6.573" sš 18° 9´ 3.837" vd
Adresní místo (ADM): 27817849
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 1,510
oxid siřičitý 157,869
oxidy dusíku 42,176
oxid uhelnatý 26,864
rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,000000000
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 223,9
Paliva ze spalovacích procesů
černé uhlí prachové
dřevní biomasa
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW