Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: BRANO a.s.
NACE: 293200
Ulice, č.p./č.o.: Opavská 1000
PSČ, Obec: 747 41 Hradec nad Moravicí
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 52´ 53.099" sš 17° 52´ 38.137" vd
Adresní místo (ADM): 26728681
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 1,395
oxidy dusíku 3,328
oxid uhelnatý 1,119
těkavé organické látky (VOC) 2,850
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 5,0
Paliva ze spalovacích procesů
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Paliva pro technologie
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
1.2.a. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
1.4.a. Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem
3.1.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně
4.13. Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW
4.6.1. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem
4.6.4. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v elektrické indukční peci
7.7. Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené pod kódem 7.8., o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší za rok
9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14., s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší