Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: innogy Gas Storage, s.r.o. - podzemní zásobník plynu Třanovice
NACE: 521000
Ulice, č.p./č.o.: 274
PSČ, Obec: 739 93 Třanovice
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 42´ 55.827" sš 18° 31´ 54.814" vd
Adresní místo (ADM): 25504185
Emise [t]
oxidy dusíku 1,157
oxid uhelnatý 0,370
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 89,8
Paliva ze spalovacích procesů
nafta
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
1.2.a. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
1.3.b. Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW