Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 17.04.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: GNB chem a.s.
NACE: 200000
Ulice, č.p./č.o.:
PSČ, Obec: 739 36 Bruzovice
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 42´ 52.806" sš 18° 22´ 59.196" vd
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 0,001
oxid siřičitý 0,005
oxidy dusíku 0,003
organické látky vyjádřené jako TOC 0,640
těkavé organické látky (VOC) 0,961
brom 0,001000
plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 0,002000
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]:
Paliva ze spalovacích procesů
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
9.22. Výroba farmaceutických směsí