Informace o provozovně

Rok: 2021

Aktualizováno: 09.12.2023 11:51 SEČ

Základní údaje
Název: ENERGOAQUA, a.s. - výtopna Rožnov pod Radhoštěm
NACE: 353010
Ulice, č.p./č.o.: 1. máje 823
PSČ, Obec: 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Lokalizace
Adresní místo (ADM): 26253976
Emise [t]
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) 1,593
oxid uhelnatý (CO) 0,111
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 54,3
Paliva ze spalovacích procesů
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3)
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
1.2.a. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně

Informace o provozovně

Rok: 2022

Základní údaje
Název: ENERGOAQUA, a.s. - výtopna Rožnov pod Radhoštěm
NACE: 353010
Ulice, č.p./č.o.: 1. máje 823
PSČ, Obec: 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Lokalizace
Adresní místo (ADM): 26253976
Emise [t]
oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) 1,679
oxid uhelnatý (CO) 0,149
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 54,3
Paliva ze spalovacích procesů
zemní plyn (průměrná výhř. 34330 kJ/m3)
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
1.2.a. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně