Informace o provozovně

Rok: 2019

Aktualizováno: 12.06.2021 12:51 SELČ


Základní údaje
Název: Eurac Hradec s.r.o.
NACE: 293200
Ulice, č.p./č.o.: Náchodská 738
PSČ, Obec: 503 01 Hradec Králové
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 14´ 29.664" sš 15° 47´ 27.121" vd
Adresní místo (ADM): 73512940
Emise [t]
tuhé znečišťující látky 2,611
oxidy dusíku 0,089
oxid uhelnatý 0,014
organické látky vyjádřené jako TOC 2,248
diethylamin 0,001600
Doplňující údaje
Celkový příkon provozovny [MW]: 2,1
Paliva ze spalovacích procesů
zemní plyn (průměrná výhř. 34050 kJ/m3)
Paliva pro technologie
Přehled vyjmenovaných zdrojů
1.4.a. Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem
4.12.a. Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3 včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní
4.6.1. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem
4.6.4. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v elektrické indukční peci