velmi dobrá až dobrá | velmi dobrá až dobrá | přijatelná | přijatelná | zhoršená až špatná | zhoršená až špatná | neúplná data | index nestanoven