velmi dobrávelmi dobrá | dobrádobrá | uspokojiváuspokojivá | vyhovujícívyhovující | špatnášpatná | velmi špatnávelmi špatná | neúplná dataneúplná data | index nestanovenindex nestanoven