Information about air quality in the Czech Republic

Updated: 2022-05-19 21:26 CEST

Region: Jihomoravsky 2022-05-19 18:00 - 21:00 CEST SO 2 NO 2 PM 10 O 3 O 3 - from model
Locality Air quality 3h
µg/m³
3h
µg/m³
3h
µg/m³
3h
µg/m³
3h
µg/m³
Brno - Detska nemocnice 2B 14.3 13.3 100.7
Brno-Arboretum 2B 14.9 18.0 107.5
Brno-Zvonarka 33.1 95.7
Brno-Lany 2B 5.3 23.6 21.1 78.2
Brno-Svatoplukova 2B 28.9 21.1 102.4
Brno-Vystaviste 2B 31.2 19.3 93.2
Brno-Masna 2B 22.0 101.2
Brno-Lisen 2A 8.3 103.5
Brno-Uvoz 54.0 102.2
Brno-Turany 2B 2.8 9.0 12.3 102.3
Hodonin 2B 17.3 104.4
Kucharovice 2B 1.3 8.5 13.3 100.8
Mikulov-Sedlec 2B 1.3 4.5 16.0 105.4
Sivice 2B 9.1 21.3 106.4
Mokra 2B 25.3 104.4
Znojmo 2B 13.6 13.7 103.9