Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Aktualizováno: 18.11.2019 11:00 SEČ

Kraj: Královéhradecký 18.11.2019 10:00 - 11:00 SEČ SO2 NO2 CO PM10 O3 PM10 PM2,5 O3 - z modelu
Lokalita Kvalita ovzduší 1h
µg/m³
1h
µg/m³
8h
µg/m³
1h
µg/m³
1h
µg/m³
24h
µg/m³
1h
µg/m³
1h
µg/m³
Hradec Králové-Brněnská 1 - velmi dobrá 8,0 225 18,0 16,6 10,0 44,7
Hradec Králové-observatoř 49,9
Hr.Král.-Sukovy sady 1 - velmi dobrá 19,5 10,0 15,0 8,0 44,3
Krkonoše-Rýchory
Polom 1 - velmi dobrá 2,5 20,0 55,5 10,8
Trutnov - Tkalcovská 2 - dobrá 23,0 15,8 37,2